Bakit mahalaga ang kapayapaan sa ating bansa

Sa pamamagitan ng Kanyang sakdal na buhay, inakay Niya tayo sa landas ng pagsunod. Ang isang bansa na may sariling wika ay nangangahulugang malaya ito. Isang batang pasibol pa lamang ang walang awang kinitilan ng buhay. Quezon at iba pangtagapamahala ng gobyerno na pumili at nagtalaga nang ating sariling Wika dahil maraming hindi desidido at hindi sang-ayon dito.

Palawakin natin an gating isipan! Marami pa rin ang mga naghihirap at marami pa rin ang mga namamatay dahil sa kaguluhan. Anong mga salita ni Jesus ang binabalingan ninyo para mapanatag? Kahit sa mga paaralan ating nakikita ang pagkakahiwa-hiwalay ng mga estudyante at kahit na ng mga guro.

Ano ang ibig nitong ipahiwatig? Bilang isang tao binigyan tayo ng isipan ng Panginoon upang gamitin at ipalaganap.

Kapayapaan: Ano nga ba ang tunay na halaga nito?

Bukod pa rito, ang talento ng mga Pilipino ay hindi nagagamit ng ating bansa, bagkus ay ng mga dayuhan. Maraming mga gawain ang bawat paaralan sa pagdiriwang. Iyan ang nangyari sa mga miyembro ng pamilya Gatrell, na kabilang sa ward ni Sister Jean A.

Bukod sa kulang sa hukbo ay kulang pa sa pondo. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng pagkakagulo? Kamakailan lamang ay halos mawindang ang buong siyudad sa sunod — sunod na pamamaslang na nagaganap. Patayan, hold — upan, nag — aaway na mga magulang, mga kapitbahay na nagsasabunutan dahil lamang sawalang kwentang tsismis, harurot ng mga sasakyan, usok, mga estudyanteng nagwawala Nang masakop ang bansa ng mga espanyol, marami ang nag-alsa.

Sa mga kompanyang ating pinagtatrabahuhan, sa mga samahang sibika at kahit sa mga magkakapit-bahay parang normal na ang hindi pagkakaisa at pagkaka-unawaan. Huwag na tayong lumayo pa, gawin nating halimbawa ang mga pangyayari sa Pilipinas.

KAPAYAPAAN BIGYANG-DAAN, KAUNLARAN MAKAKAMTAN

Mahalaga ang wika ng isang bansa katulad ng Wikang Filipino. Ano nga ba ang tuna yna kaunlaran??? Ang mabuting balita ay na hindi natin kailangang kayanin itong mag-isa.

Kung palagi na lamang siyang mangdaya sa pagsusulit, may pag — asa ba siya na umunlad??. Mga Bagay na Maaari Ninyong Gawin Isulat sa inyong journal sa susunod na pagkakataon ang halimbawa o mga turo ng Tagapagligtas na tumulong sa inyo na piliin ang tama.

Ganyan ba ang kaunlarang ating hinahanap???? Bigyan natin ng daan ang positibong pagtanggap sa kahit na anong problemang ating kinakaharap ng sa gayon ay makapag — isip tayo ng matino para sa ikauunlad ng ating sarili.

Sa paaralan nalalaman natin ang kahalagahan ng mga bagay-bagay katulad nalang ng wikang pambansa. Kung walang pagkakaisa, wala tayong magagawa para sa isang magandang umaga! Bakit hindi natin subukin ang mapayapang paraan upang makamtan ang minimithing kapayapaan, kasaganaan, at pagkakapantay-pantay?

Sinasabi na kaya hindi umuunlad ang bansa natin ay dahil walang pagkakaisa. Itong ating kakulangan ng pagkakaisa at pagka-unawaan ay isang bagay na marahil ay ating bigyang pansin at hanapan ng solusyon sapagkat ito ay nakaka-apekto hindi lamang sa ating national development kundi pati na rin sa imahe ng marami sa ating mga OFWs.

Hinggil sa Serbisyo Filipino Kapayapaan: Pagbibigay-bisa sa Kanyang Pagbabayad-sala sa pamamagitan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Umiiyak ang isang batang paslit sa sulok habang kanlong niya ang kapatid na sanggol. Bigla siyang nagdadabog at walang sabi —sabing basta na lang umalis.

Ngunit gaano man karami ang sagot na ating nakukuha at gaano man kalawaka ng impormasyong ating nakakalap, hindi pa rin ito sapat upang lubos nating maintindihan ang mga bagay — bagay.

Ngunit, sa kabila ng mga naganap, hindi pa rin mapayapa ang daigdig, nariyan pa rin ang mga suicide attacks sa Afghanistan, Iraq, Pakistan, at India. Ito ba ay sanhi ng pagkagahaman ng tao sa kapangyarihan, o paghahangad ng kalayaan sa pamamagitan ng dahas.

Sa bawat panalo niya ay pumapailanlang ang malutong niyang halakhak at sa bawat pagkatalo ay puro pagmumura ang lumalabas sa kanyang bibig.

Ito ba ang kanilang sinasabing mahalaga at mahal raw nila kanilang sariling wika ngunit kahit gamitin man lamang ito ay di magawa dahil sa mga masasamang ideya,at kuro-kuro na namuo sa isipan ng ibang tao o mga banyaga tungkol sa Pilipino na dahilan na ikahiya nila ang kanilang sariling wika.

Kahirapan na tayo rin naman ang may gawa. Maraming tanong sa isipan ng isang tao, mga tanong na nakakaapekto sa bawat galaw, kilos, at desisyon nito. Pagbabasa ng mga salita ng Panginoon sa mga banal na kasulatan at ayon sa inihayag ng mga buhay na propeta.Si Jesus ay mahalaga sa atin dahil sa pamamagitan ng Kanyang Pagbabayad-sala, mga turo, pag-asa, kapayapaan, at halimbawa, tinutulungan Niya tayong baguhin ang ating buhay, harapin ang ating mga pagsubok, at sumulong nang may pananampalataya sa paglalakbay natin pabalik sa Kanya at sa Kanyang Ama.

Nangyayari ito anumang oras—sa ating bansa, komunidad, pamilya, at kahit sa Aralin 1 — Mahalaga Ba ang Pagtitimpi? Aralin 2 — Paano Natin Makakamit ang Kapayapaan sa Ating Lipunan? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito?

Ano nga ba ang tunay na halaga ng kapayapaan at bakit napakahirap itong makamtan? lalo pang lumala ang situwasyon sa paglitaw ng mga madugong demonstrasyon sa Ehipto, Libya, Syria, Turkey, at iba pang bansa sa gitnang silangan.

kung ang mapayapang landas ang tatahakin ng ating mga pamahalaan, sa aking opinyon, mas. Bakit mahalagang pairalin ang kapayapaan sa ating mundo?bakit hindi digmaan ang sagot sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga tao, lahi, o bansa? - BAKIT MAHALAGA ANG PAMAHALAAN Department of Education • Mga iba’t-ibang paglilingkod a ibinibigay ng pamahalaan sa mga n mamamayan at sa ating bayan.

Ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagka-unawaan - Pat A. Sto Tomas

ALAMIN MO. 2. Lagyan ng tsek () ang pangungusap na nagsasaad ng tungkol sa D. Nagpapatupad ng mga tuntunin at patakaran para sa kapayapaan at katahimikan ng bansa.

Nov 01,  · Respetado ng mga mamamayan sa mga nabanggit na bansa ang kanilang mga batas. Mahalaga ito para sa kanila kaya t mahigpit na ipinatutupad nang walang kinikilingan.

Download
Bakit mahalaga ang kapayapaan sa ating bansa
Rated 5/5 based on 43 review